Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogólnopolskie liczenie osób bezdomnych - 2024

W związku z pismem Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu (znak: ZPS.I.0442.3.2024.AK z dnia 10.01.2024. zwracamy się do Państwa z prośbą o podjęcie współpracy i zaangażowanie w realizację działań „Ogólnopolskiego badania liczby bezdomnych”, które ma zostać przeprowadzone w nocy z 28 na 29 lutego 2024 roku.

W trakcie badania konieczna będzie ścisła współpraca, stała wymiana informacji odnośnie do aktualnych map grupowania się bądź przebywania osób bezdomnych na terenie gminy Komprachcice. Szczególnie ważna będzie rola funkcjonariuszy policji, centrów zarządzania kryzysowego, wolontariuszy oraz wszystkich osób „dobrej woli” – chętnych do współpracy w zakresie pomocy w dotarciu do osób bezdomnych, przebywających w miejscach niemieszkalnych, zwłaszcza w nocy. Miejsca, w których powinny być zbierane informacje o osobach bezdomnych to m.in. pustostany, domki na działkach, altany działkowe, miejsca niemieszkalne, jak ulice, klatki schodowe, altany śmietnikowe, piwnice itp., a także inne miejsca, w których potencjalnie mogą przebywać osoby bezdomne.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi we wskazanym powyżej piśmie, wszystkie osoby biorące udział w badaniu powinny być wyposażone w papierowe wydruki „Kwestionariuszy osoby bezdomnej w Ramach Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych” na rok 2024. Wersja elektroniczna kwestionariusza dołączona jest do niniejszego komunikatu. Wszystkie wypełnione kwestionariusze powinny być niezwłocznie przekazane do gminnego koordynatora badania, tj. do pani Joanny Woźnicy, specjalisty pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach, tel. 77 46 47 305. W trakcie badania należy uwzględnić definicję osoby bezdomnej z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.901 ze zm).

 

Kwestionariusz do pobrania:
DOCXWzór kwestionariusza osoby bezdomnej 2024.docx (32,94KB)
PDFWzór kwestionariusza osoby bezdomnej 2024.pdf (207,22KB)