Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Logotypy.png

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach informuje, że Gmina Komprachcice podpisała umowę na finansowanie realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Źródłem finansowania Programu są środki z Funduszu Solidarnościowego.

Wartość dotacji to kwota 35.802,00 zł (w tym 702,00 zł na koszty obsługi programu).

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej będą dostosowane do potrzeb każdej osoby niepełnosprawnej, wynikających z rodzaju schorzenia, wskazanych w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023, a w szczególności mają uwzględniać:

  1. wsparcie w czynnościach samoobsługowych,
  2. wsparcie w czynnościach pielęgnacyjnych,
  3. wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,
  4. wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
  5. wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez ich wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek, regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program będzie realizowany w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

Wartość finansowania: 35.802,00 zł

Całkowita wartość zadania: 35.802,00 zł

 

PNGPlakat - Opieka Wytchnieniowa 2023.png (207,06KB)