Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023

Logotypy.png

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach informuje, że Gmina Komprachcice przystąpiła do realizacji zadania w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program realizowany będzie na terenie Gminy Komprachcice.

Wartość dofinansowania wynosi 799.251,60 zł (w tym środki na koszty związane z obsługą programu w kwocie 15.671,60 zł).

Głównym celem zadania jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością.

Realizacja zadania umożliwia osobom z niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia, ograniczać skutki niepełnosprawności, stymulować osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności, umożliwić realizowanie prawa do bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia, przy zachowaniu prawa osób niepełnosprawnych do samostanowienia i poszanowania ich woli.

Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dedykowana jest osobom z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innych osób w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Usługi asystencji osobistej w ramach Programu dostosowane są do potrzeb uczestnika i polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
  5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Wyżej wymieniony Program polega na świadczeniu usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Usługa asystencji osobistej świadczona jest nieodpłatnie.

 

Wartość finansowania: 799.251,60 zł

Całkowita wartość zadania: 799.251,60 zł

 

PNGPlakat - AOON 2023.png (216,66KB)