Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program Asystent Rodziny - na rok 2023

Logotypy.png

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach informuje, że na podstawie umowy nr 26 AR/2023 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Opolskim a Gminą Komprachcice – Wójtem Gminy otrzymał dofinansowanie z Funduszu Pracy w łącznej kwocie 13.038,09 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie:

  1. Kosztów dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości 2.000,00 zł,
  2. Kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w miesiącach listopad - grudzień 2023 r. w wysokości 11.038,09 zł w ramach rządowego programu „Asystent rodziny w 2023 r.”

Umowa została zawarta w dniu 27.12.2023 r.

Środki przeznacza się na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta w ramach programu związanego z:

  1. Wypłatą jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentom rodziny zatrudnionych we właściwym podmiocie określonym w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na dzień ogłoszenia programu, tj. 22 listopada 2023 roku
  2. Dofinansowaniem kosztów zatrudnienia asystentów rodziny poniesionych za okres listopad - grudzień 2023 roku.

Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym zadań, wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Asystent rodziny wspiera rodziny, w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi.

 

Realizacja zadania: od 22 listopad 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Wartość dofinansowania: 13.038,09 zł

Całkowity wartość zadania: 16.941,94 zł

 

PNGPlakat - Asystent Rodziny 2023.png (238,48KB)