Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

FEPŻ_RP_UE_RGB-1.png

Zawiadamiamy, iż zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, w grudniu 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który w Polsce wdrażany będzie do końca 2029 r. z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Program FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) i podobnie jak PO PŻ opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEŻP uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, a ponadto musi wystąpić co najmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej. Za kwalifikowanie osób uprawnionych, poprzez wydawanie osobom uprawnionym skierowań, odpowiedzialny będzie tutejszy Ośrodek.

O terminach przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy w ww. formie oraz dystrybucji żywności Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach poinformuje oddzielnym komunikatem w późniejszym terminie.

Więcej informacji nt. Programu dostępnych jest na:

  1. stronie internetowej MRiPS dedykowanej dla Programu,
  2. stronie Programu.