Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 24.09.2018 r., podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do "Regulaminu Opolskiej Karty Rodziny i Seniora".
Do najważniejszych zmian wprowadzonych do Regulaminu należy obniżenie wieku senioralnego, który uprawnia do ubiegania się o wydanie karty z 65 do 60 lat.

więcej informacji na stronie http://dlarodziny.opolskie.pl/

 

PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI KARTY!

Termin ważności Karty upływa z końcem roku kalendarzowego oznaczonego hologramem na Karcie, z wyjątkiem Karty dla Senoirów, które wydawane są bezterminowo.

Ważność Karty można przedłużyć nie wcześniej niż na 60 dni przed upływem terminu ważności Karty.

Hologramy na kolejne lata będzie można otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Wnioskodawca lub inna osoba pełnoletnia wymieniona we wniosku (widniejąca na Karcie), wypełnia Oświadczenie dot. przedłużenia Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, jeżeli spełnione są kryteria (na dzień składania oświadczenia), o których mowa w "Regulaminie wydawania i użytkowania "OKRiS".

Przedłużenie ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora następuje poprzez naklejenie hologramów na wszystkich egzemplarzach karty.

Hologram może zostać nadany na okres nie dłuższy niż 24 miesiące, co w praktyce oznacza, że hologramy można nakleić na rok 2016 i 2017 (dwumiesięczny okres, tj. listopad i grudzień br., traktujemy jako okres przejściowy).

Jeżeli rodzina nie spełnia kryteriów "Regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora" (np. dziecko ukończyło 18 lat i nie kontynuuje nauki. ktoś odszedł z rodziny lub przybył), Wnioskodawca składa ponownie wniosek z dopiskiem "AKTUALIZACJA" lub przesyła informację drogą pocztową lub elektroniczną na adres rodzina@opolskie.pl dot. zmian.

 

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Opolska Karta Rodziny i Seniora jest jednym z narzędzi w ramach Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 r.

Naszym celem jest wsparcie rodzin z co najmniej 2 dzieci, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym oraz osób starszych (seniorów) – mieszkańców województwa opolskiego.

 

W jaki sposób chcemy wspierać ?

Chcemy działać razem, aby wspólnie budować przyjazny klimat dla rodzin i seniorów poprzez wprowadzenie powszechnych zniżek w opłatach za usługi publiczne, głównie w instytucjach podległych jednostkom samorządowym, jak również w innych podmiotach publicznych oraz podmiotach prywatnych.

 

Co to oznacza w praktyce ?

Jeśli mieszkasz na terenie województwa opolskiego i:

  • wychowujesz co najmniej dwoje dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko kontyuuje naukę 
  • lub wychowujesz jedno dziecko niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko posiada orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
  • lub ukończyłaś/eś 65 lat 

to możesz złożyć wniosek o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. 

 

Jakie zniżki

Na naszej stronie internetowej na bieżąco informujemy o zniżkach:

  • dostępnych na terenie gminy, którą zamieszkujesz,
  • dostępnych na terenie całego województwa opolskiego – niezależnie od miejsca zamieszkania (oczywiście w naszym województwie)

 

Co jest ważne !

Zniżki mogą się różnić – w przypadku, gdy wychowujesz więcej niż 2 dzieci – możesz otrzymać więcej zniżek, ale niekoniecznie. To Partner Opolskiej Karty Rodziny i Seniora – przedsiębiorca / instytucja decyduje o tym, jakie oferuje zniżki i dla kogo – my przekazujemy Ci informację na temat tych zniżek, dbamy o Twoje prawa i obowiązki jako posiadacza karty, a także pracujemy nad tym, aby oferowanych zniżek stale przybywało!