Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dane teleadresowe

Nazwa jednostki    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach

Przedmiot działalności      pomoc społeczna

Adres    46-070 Komprachcice, ul. ks. Prałata Bolesława Bilińskiego 2

Adres kontaktowy e-mail     

Adres strony BIP     gops.komprachcice.pl

Telefon kontaktowy / fax    (077) 4647 305
Telefon kontaktowy            (077) 4646 196

Godziny pracy:

Od poniedziałku do piątku 730 – 1530

 

NIP    9910040685

REGON    004501740

 

Dane do faktury:
Nabywca:
Gmina Komprachcice
46-070 Komprachcice, ul. Kolejowa 3
NIP: 9910471296
Odbiorca:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach
46-070 Komprachcice, ul. ks. Prałata Bolesława Bilińskiego 2