Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

karta Dużej Rodziny

Czym jest karta dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.

Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 18. lub 25. roku życia otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia.   

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in.  z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżek w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców i małżonków rodziców oraz darmowych wstępów do parków narodowych.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. Wykaz zniżek dostępnych w ramach Karty Dużej Rodziny jest dostępny tutaj.

Więcej informacji na temat Karty Dużej Rodziny można znaleźć na stronie https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny można pobrać tutaj.

Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Dyżur telefoniczny dla gmin i obywateli od poniedziałku do piątku w godzinach 10 - 12 prowadzi:

  • Katarzyna Krzewska (22) 529 07 61
  • Kontakt do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych - Helpdesk: (22) 235 43 60

 

Aplikacja mobilna Karta dużej Rodziny

Aplikacja mobilna pozwoli posiadaczom Karty wyszukać interesujące zniżki oraz otrzymywać powiadomienia o nowych ofertach, wyszukiwać informacji o nowych Partnerach Karty Dużej Rodziny, ofert Partnerów, a także innych informacji związanych z Kartą. Korzystanie z Karty będzie możliwe maksymalnie po 24 godzinach od jej przyznania przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, bez oczekiwania na wydruk plastikowego nośnika.

Wnioskując o KRD będzie można wybrać Kartę w formie tradycyjnej oraz elektronicznej lub w jednej z tych form. Przy czym wybranie drugiej formy w późniejszym terminie będzie się wiązać z wniesieniem opłaty 9,21 zł. Wyjątek stanowi sytuacja, w której członek rodziny złożył wniosek o tradycyjną, plastikową KDR do 31 grudnia ubiegłego roku, a wniosek o wydanie Karty w formie elektronicznej złożył do 31 grudnia 2019 r.

Z Karty w formie elektronicznej będą mogli skorzystać także jej dotychczasowi posiadacze - wymaga to złożenia odpowiedniego wniosku.
 

Co zrobić aby uzyskać dostęp do aplikacji KDR?

Według nowych przepisów, które zaczęły obowiązywać z początkiem tego roku, aby otrzymać dostęp do aplikacji KDR wymagane jest podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej. Ministerstwo podaje, że dane są niezbędne do założenia konta i aktywacji Karty na urządzeniu mobilnym. Ponadto, dane będą niezbędne do odblokowania konta w przypadku zapomnienia hasła przez użytkownika.

Z początkiem roku zmieniły się także zasady korzystania z Karty. W myśl przepisów obowiązujących do końca roku, KDR dla dziecka uczącego się w szkole wyższej będzie przyznawana do końca roku akademickiego, w którym planowane jest ukończenie przez niego nauki. Od przyszłego roku Karta będzie ważna do 30 września, w którym jest planowane zakończenie nauki.

Nowelizacja dotychczasowego prawa sprawiła, że od 2019 r. z Karty będą mogły korzystać wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci. Od stycznia tego roku został rozszerzony krąg cudzoziemców posiadających prawo do Karty o osoby, które mają zezwolenie na pobyt czasowy udzielony w celu połączenia z rodziną.

więcej informacji można znaleźć: tutaj

 

Zmiany w KDR

25 maja 2021r. ogłoszona została ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji  działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (DZ. U. z 2021r. poz. 952).

Nowelizacja ta wprowadza szereg zmian w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. W momencie wejścia w życie nowelizacji (14 dni po ogłoszeniu ustawy) wszystkie aktywne Karty uzyskają formę elektroniczną. Oznacza to, że nie będzie już wniosków o domówienie elektronicznej formy Karty.

Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji mKDR). Aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 r.

Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.

W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia ustawy wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie miał obowiązek z urzędu i bezpłatnie przyznać Karty tradycyjne osobom, o których mowa w art. 5 pkt 2 lub 3 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, jeśli osoby te miały przyznaną wyłącznie elektroniczną formę Karty.