Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje ogólne

UWAGA!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach przywraca możliwość załatwienia spraw osobiście w siedzibie ośrodka z zachowaniem zasad higienicznych (maseczki, rękawiczki), nadal pozostaje także możliwość załatwienia spraw jedynie w formie elektronicznej lub telefonicznie.

kontakt:

kontakt@gops.komprachcice.pl

tel: 77 46 47 305

Godziny pracy Ośrodka
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

 

Dokument w wersji elektronicznej może zostać doręczony na następujących informatycznych nośnikach danych:
- płyta CD/DVD;
- pamięć USB.

Uwaga:
- dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem;
- nośnik musi być trwale oznakowany w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację;
- jeżeli zachodzi potrzeba przekazania więcej niż jednego pliku, pliki należy umieścić spakowane w jednym pliku (zip).

Doręczenie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych zostanie potwierdzone dokumentem w postaci papierowej sporządzonym przez GOPS w Komprachcicach.

Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej GOPS ( lub dowolny inny służbowy adres e-mailowy) traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do przesłania pocztą elektroniczną wynosi 10 MB.