Przejdź do treści strony
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje ogólne

Godziny pracy Ośrodka
w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00
od wtorku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

 

Dokument w wersji elektronicznej może zostać doręczony na następujących informatycznych nośnikach danych:
- płyta CD/DVD;
- pamięć USB.

Uwaga:
- dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem;
- nośnik musi być trwale oznakowany w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację;
- jeżeli zachodzi potrzeba przekazania więcej niż jednego pliku, pliki należy umieścić spakowane w jednym pliku (zip).

Doręczenie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych zostanie potwierdzone dokumentem w postaci papierowej sporządzonym przez GOPS w Komprachcicach.

Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej GOPS ( lub dowolny inny służbowy adres e-mailowy) traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do przesłania pocztą elektroniczną wynosi 10 MB.

Metryczka
 • wytworzono:
  09-05-2019
  przez: Wojciech Pawlik
 • opublikowano:
  09-05-2019 20:16
  przez: Wojciech Pawlik
 • zmodyfikowano:
  09-05-2019 20:20
  przez: Wojciech Pawlik
 • podmiot udostępniający:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  odwiedzin: 555
Dane adresowe:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach
46-070 Komprachcice
ul. Ks.B.Bilińskiego 2

Dane kontaktowe:

fax: 77 4647-305
e-mail: kontakt@gops.komprachcice.pl